Meny Lukk

Generelle vilkår for utleie av båtplass

Skjeldsø Marina og Utleie AS

Båtplassene leies ut av Skjeldsø Marina og Utleie AS, etterpå kalt SMUAS til Leier på følgende vilkår:
  1. Leier disponerer den plass som SMUAS har pekt ut for en sesong av gangen mot betaling av årets leie. Leieavgiften for båtplassen må være betalt før plassen tas i bruk.
  2. Leier må selv sørge for nødvendig fortøyning, tilsyn, avstand til nabobåter, forsikring av egen båt, vurdere om anlegget er egnet til å fortøye leiers båt mm. Utleier har ikke ansvar for eventuelle skader som flytebryggeanlegget måtte påføre leiers båt, utstyr eller personer ved uhell, skadeverk, tyveri, ekstreme værforhold osv. Utleier er heller ikke ansvarlig for uhell, skadeverk, tyveri, ekstreme værforhold eller andre forhold som 3. mann måtte påføre båten, utstyr eller personer.
  3. Leier har anledning til å foreta vanlig ettersyn av båten på båtplassen, men ikke vedlikehold eller annet som medfører forurensning. Båtplassen skal holdes ryddig.
  4. I forbindelse med båtbruken har leier rett til å parkere en bil på den avsatte parkeringsplassen.
  5. Båtplassen vil være tilgjengelig fra isen har gått, normalt rundt påske. Båtene må tas ut av anlegget ca 1. november.
  6. Leietaker vil få tilbud om den samme båtplassen også i kommende sesonger. Leiebeløpet kan reguleres årlig.
  7. Leieforholdet opphører med øyeblikkelig virkning dersom noen av partene gjør seg skyldig i vesentlig misslighold av avtalen, som manglende betaling av leie.